Privacy

De HSB hanteert een privacybeleid in lijn met de AVG-wet. Van de contactpersoon van de corporate en van de individuele leden zijn in het ledenbestand de volgende gegevens opgenomen:

  • Actief lid, Lidnummer, Datum eerste inschrijving
  • Titel, Geslacht, Voornaam, Voorletters, Achternaam
  • Adres, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land
  • E-mail bedrijf, Tweede E-mail, Telefoon bedrijf, Telefoon (mobiel)
  • Betalingsgegevens (per jaar: te betalen contributie, afrekeningnummer van de bank)

Dit bestand is in beheer bij de penningmeester, terwijl de secretaris toegang heeft. Ieder jaar wordt het bestand gesloten en een nieuwe versie aangemaakt. Deze administratie wordt gedurende vijf jaar bewaard.

Voor de distributie van het tijdschrift Hydro International (ca 6 maal per jaar) is er een overeenkomst met Geomares BV. Zij hanteren een distributiebedrijf in Singapore. Naam, adres en woonplaats zijn bij het distributiebedrijf bekend en mutaties in het ledenbestand worden doorgegeven door de penningmeester. Eenmaal per jaar vraagt de penningmeester de gegevenslijst van het distributiebedrijf op om de lijst met het ledenbestand te vergelijken.

De corporate leden zijn vermeld op de HSB-website. Daarbij betreft het de bereikbaarheidsgegevens, die door de corporate leden zelf kunnen worden aangegeven.

Leden hebben het recht om hun gegevens in te zien. Om te zorgen dat het ledenbestand zo actueel mogelijk is, worden de gegevens van elk lid weergegeven op de jaarlijkse contributiefactuur, met het verzoek de juistheid te controleren.

Er zijn enkele andere aspecten aan de privacy. Leden kunnen indien gewenst hun gegevens laten aanpassen. Verder kan men verzoeken om zijn/haar gegevens te wissen uit het ledenbestand, indien gewenst ook met terugwerkende kracht. Ten aanzien van het recht op beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar zijn geen bijzondere omstandigheden voorzien.

Leden hebben de mogelijkheid om middels een mailing informatie met andere leden te delen, maar dat loopt dan via de secretaris of de penningmeester, die de mailing uitvoeren; gegevens uit het ledenbestand worden niet aan anderen doorgegeven.

Laatste herziening: 24 maart 2019

Ir R.E. van Ree
penningmeester