HSB en de Wereld


Aantal deelnemers: 10

Graag nodigen wij u uit voor een HSB Workshop die zal plaatsvinden op donderdag 22 maart in de zaal van het STC aan de Wilhelminakade in Rotterdam, met als thema “HSB en de Wereld”.

Wij zijn als HSB aangesloten bij de IFHS, de International Federation of Hydrographic Societies. Er bestaat echter onvrede over wat de IFHS ons brengt. Dit is daarom in de ALV van 2017 besproken en destijds is besloten daar in een workshop verder op in te gaan.

Deze workshop draait derhalve om de HSB en de wereld om ons heen. We proberen antwoorden te vinden op vragen als wat wij van een organisatie als de IFHS verwachten, wat de belangrijkste aandachtsgebieden zouden moeten zijn en waarom wij ons daar mee bezig zouden moeten houden.

In het eerste gedeelte zijn er een drietal lezingen, als aanzet om daarna op bovenstaande vragen in te gaan. De eerste lezing wordt door Dingena Peddie-Theunisse gedaan, over competentie standaarden voor hydrografen. Een thema waarvan de HSB eerder de wens heeft uitgesproken dat de IFHS hier meer aandacht aan moet geven. Daarna volgt een lezing van Durk Haarsma over de Hydro International en andere (web)platformen om informatie te delen binnen de hydrografische gemeenschap. Daar waar de IFHS een gat gelaten heeft na het verdwijnen van de Hydrographic Journal. Tenslotte een lezing van Floor de Haan met een blik naar buiten, waarom de wereld om ons het er zoveel toe doet.

Het tweede gedeelte van de middag zal bestaan uit een introductie van Rob van Ree over waar de IFHS voor staat en discussies rondom een aantal “stelling tafels”. Op elk van deze tafel liggen vragen en/of stellingen, waar alle deelnemers aan de workshop zijn of haar reactie of ideeën aan kan meegeven.

Aan het eind van de middag worden de ideeën verzameld en kort samengevat. Op de a.s. ALV in mei komen we daarna terug op deze workshop met een samenvatting en eventuele besluiten.

Het totale programma ziet er als volgt uit:

  • 13:00 – 13:30: Ontvangst met koffie
  • 13:30 – 13:45: Introductie
  • 13:45 – 14:15: Lezing Dingena Peddie-Theunisse, IMCA/Atlas
  • 14:15 – 14:45: Lezing Durk Haarsma, Geomares
  • 14:45 – 15:15: Lezing Floor de Haan
  • 15:15 – 15:30: Koffiepauze
  • 15:30 – 15:45: Introductie IFHS door Rob van Ree
  • 15:45 – 16:45: Stelling tafels
  • 16:45 – 17:00: Samenvatting en afronding
  • 17:00 – 18:00: BorrelHet evenement zal plaatsvinden in de zaal van het STC aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Het adres is Wilhelminakade 701, 3072AP, Rotterdam. Parkeren: op de Wilhelminapier is het betaald parkeren d.m.v. kenteken parkeren. Daarnaast kunt u ook parkeren in de parkeergarages van De Rotterdam, de Maastoren en het World Port Center.

De workshop werd gehouden te:
STC Wilhelminakade
Wilhelminakade 701
3072 AP, Rotterdam
Zuid-Holland
Nederland
Lijst van deelnemers:
Alain de Wulf
Axel Annaert
Dirk Bakker
Guido Speelman
Jan van Bree
Leeke van der Poel
Leonard Mooijman
Rob Luijnenburg
Rob van Ree
Werner Staverman