Hydrografie in de binnenwateren – Focus op gegevensoverdracht


Aantal aanmeldingen: 6 / 70
Om u in te schrijven voor de workshop moet u eerst inloggen of zich registreren.

In de relatief kleine watergangen in Nederland en België worden de waterdieptes van oudsher vooral met handpeilingen gemeten. Omdat dit steeds meer gestandaardiseerd en met behulp van nauwkeurige GPS wordt uitgevoerd blijft handmatig meten dankzij de efficiëntie en relatief lage kosten voor veel waterbeheerders de belangrijkste manier om deze informatie te verkrijgen. In toenemende mate is er daarnaast interesse voor de elektronische metingen zoals singlebeam en multibeam peilingen. Deze technieken leveren met dezelfde nauwkeurigheid en in veel gevallen efficiënter de gewenste informatie op. Daarnaast wordt dankzij de hogere datadichtheid (bijvoorbeeld vlakdekkende peilingen) en dankzij combinaties van technieken waardevolle aanvullende informatie verkregen.

Het is niet vreemd dat de elektronische metingen en de handmatige metingen meer en meer samen het pallet vormen waaruit opdrachtgevers en meetbureaus de meest geschikte meetmethode kiezen. Een belangrijke belemmering in deze ontwikkeling echter blijkt niet de kennis van de meettechnieken te zijn maar de manier van gegevensoverdracht.

In deze workshop gaan we met praktijkvoorbeelden in op de toepassing van elektronische meetmethoden voor het inmeten van de binnenwateren van Nederland en België. De focus ligt op de afstemming die plaatsvindt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de gegevensoverdracht. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd om te participeren in een vruchtbare discussie.

Tijdens de workshop worden met betrekking tot dit thema vier presentaties gegeven. Elke presentatie behandelt een casestudy (een interessant project) en wordt gegeven door twee personen: één vertegenwoordigt het meetbureau, de ander de opdrachtgever.

Voorlopig programma:

12:00   inloop en lunch

13:00   opening en toelichting op het thema

13:15   presentaties 1 & 2

14:15   pauze

14:45   presentaties 3 & 4

15:45   netwerkborrel

In verband met het mogelijk groot aantal deelnemers wordt u verzocht gebruik te maken van de parkeergelegenheid bij de Madridstraat te Lijnden. U neemt op de A9 afslag 7 (Badhoevedorp / Lijnden). Vanaf de parkeerplaats is het een korte wandeling naar de locatie. NB: in oude navigatiesystemen staat mogelijk nog de oude route van de A9.


hsb-delta-marking-figure1.png

hsb-delta-marking-figure2.png

De workshop wordt gehouden te:
Delta Marking
Hoofdweg 16A
1175 LA , Lijnden
Noord-Holland
Nederland
Lijst van deelnemers:
Andrew Devlin
Cor Beemster
Guido Ritskes
L.P. van der Poel
Vermeer Vermeer