Meetmethodes in havens met slib


Aantal deelnemers: 0

Het thema is “Meetmethodes in havens met slib”. De bevaarbaarheiddiepte van waterwegen met slibbodems is niet zo rechttoe rechtaan als die met harde bodems, zoals bijvoorbeeld zandbodems. Kan een vaartuig nog navigeren met zijn vlak in zacht slib? En hoe “zacht” is dan “zacht”? Hoe stellen we dat vast? Oorspronkelijk werd de bevaarbaarheidsdiepte vastgelegd met de dichtheid van het slib. In sommige gevallen kan dit leiden tot overdreven baggerinspanningen. Op dit front zijn er opmerkelijke vorderingen te melden. In een viertal inleidingen worden wij bijgepraat over de onderzoeksresultaten, ideeën en initiatieven om hier met meer kennis van zaken mee om te kunnen gaan.

De volgende presentaties zijn gehouden:
Duurzaam Waterbodembeheer - Slibvaren door van Groningen Seaports
Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib door van Flanders Hydraulics Research
Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van objecten - een overzicht door van Stema Systems bv
Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind door van Havenbedrijf Rotterdam nv, Afd. Informatiebeheer Infrastructuur
De workshop werd gehouden te:
Royal Boskalis Westminster nv
Rosmolenweg 20
3356 LK, Papendrecht
Zuid-Holland
Nederland