Rol van Hydrografie bij Mariene Archeologie


Aantal deelnemers: 14

Hydrografische data levert vaak een belangrijke bijdrage bij archeologisch onderzoek en ontdekkingen op zee of op binnenwateren.  Maar vaak is het contact tussen hydrografen en archeologen vrij beperkt, ondanks dat er meer en meer nieuwe activiteiten zich ontwikkelen op zee en meer en meer hydrografische data worden verzameld en geanalyseerd door archeologen.  

Tijdens deze bijeenkomst zullen drie sprekers perspectieven geven over de samenwerking tussen hydrografen en archeologen, het gebruik van hydrografische data binnen archeologische studies, uitdagingen voor archeologen als gevolg van opdrachtdocumenten met een hydrografische invalshoek.  Door inzichten te geven in elkaars werkzaamheden kan hopelijk een brug gebouwd worden tussen beide disciplines.

14u00-14u30: Ontvangst

14u30-15u00: Presentatie 1: “Wrakken in het Belgische deel van de Noordzee en de rol dat hydrografische data daarbij” door Sven Van Haelst van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

15u00-15u30: Presentatie 2: “Opdrachten voor maritiem archeologisch onderzoek en de uitdagingen die deze met zich mee brengen” door Wilfried Hessing van Vestigia.

15u30-16u00: Presentatie 3: “Hoe hydrografische/geofysische(/geotechnische) data gebruikt worden binnen studies voor windmolenparken, en hoe de hydrografische wereld kan leren van hoe data gebruikt worden en in toekomst nog betere data kan aanleveren.” Bart van Mierlo van Periplus.

16u00-17u00: Netwerkborrel.

De workshop werd gehouden te:
Sluisgebouw Kallo
Fort de Perelweg 20
9130, Beveren
Oost-Vlaanderen
België
Lijst van deelnemers:
Alain de Wulf
Frederik De Lobel
Gert Brouns
Jan Hemelaer
Jan van den Berg
Johan Verstraeten
Koen Vanstaen
Leeke van der Poel
Marleen ten Napel
Remco Stek
Rolien Besancon
Sander Terwee
Sofie Lahousse
Wim Kanneworff