Workshop & ALV 2021


Geacht lid van de Hydrographic Society Benelux,

Zoals aangekondigd bij de uitnodiging voor de ALV op 17 juni is er voorafgaande aan deze ALV een workshop gepland. Omdat we rekening houden met een verminderde duur van de spanningsboog bij een ‘online’ vergadering t.o.v. een ‘fysieke’ ALV is wellicht de naam ‘Voorprogramma’ beter op zijn plaats.
Binnen het IFHS wordt hard gewerkt aan een IFHS Hydrographic Personal Accreditation Scheme (HPAS).
In het voorprogramma willen wij u informeren over dit HPAS o.a. “Wat is een Personal Accreditation Scheme (PAS)?” en “waarom een PAS?”, gang van zaken tot stand van zaken nu.
We beogen de informatie over HPAS en duur daarvan beperkt te houden met de toezegging dat de eerstvolgende workshop (gepland in september 2021) en hopelijk een ‘fysieke’ workshop in het teken zal staan van het IFHS HPAS.


 Agenda van het ‘Voorprogramma”:

o   14:00   Opening en Welkom

o   14:05   Prijs uitreiking IFHS Student Award 2020

o   14:15-15:00 HPAS informatie

-        Introductie: wat en waarom PAS

-        Gang van zaken en stand van zaken

-        Standpunt HSB

-        Vragen

o   Na sluiting ‘voorprogramma’ een pauze van 5 min waarna de ALV begint.


Het ‘Voorprogramma’ en de ALV-2021 wordt in ‘online’ vorm m.b.v. Microsoft Teams gehouden. Hieronder vindt u de link naar de online workshop en ALV.


________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting: Voorprogramma en ALV

Join on your computer or mobile app

Link workshop en ALV 17/6/2021 om 14h00

________________________________________________________________________________

 

Na afloop van de ALV wordt een ‘online’ netwerkborrel gehouden, ondersteund met een speciaal interactief programma nl. MIBO. De inlogcode hiervoor zal tijdig worden verstrekt.

Wij hopen u op 17 juni in de Teams-vergadering en aansluiten MIBO netwerking te mogen verwelkomen. 

 Met vriendelijke groet,

 Namens het bestuur van de HSB,

 Leeke van der Poel,

Voorzitter 

De workshop werd gehouden te:
Online
-
-, -
-
Nederland