Locatie: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Wanneer:

Locatie: Hotel Van der Valk Zuidas, 1083 HM Amsterdam
Wanneer:

Locatie: Fugro Tech Centre, Nootdorp
Wanneer:
Satellite communication status door van Fugro nv
USVs and Communication door van Fugro nv
USV's: Operationele & Organisatorische Impact door van Deep bv
The Revolution in Marine Geodata Acquisition - What does this mean for our Future Workforce? door van Fugro nv

Locatie: Van der Valk Hotel Breda, Breda
Wanneer:
Automatische objectdetectie met behulp van MBES data door van Dienst der Hydrografie
Verwerken van Mariene Parameters in een GIS omgeving door van -
IFHS door van IFHS
Het voorspellen van bathymetrie op basis van al bekende bathymetrische data door van Periplus Group
Het aardmagneetveld: de onzichtbare bescherming van de aarde door van Universiteit van Utrecht

Locatie: Antwerp Maritime Academy - Institute for Hydrography, Antwerp
Wanneer:

Locatie: Moeke-Rhenen, Rhenen
Wanneer:

Locatie: RAI, Amsterdam
Wanneer:
Continuous Depth of Burial Monitoring door van Marlinks
Artemis - Cable and Pipeline Tracking System door van Soil Machine Dynamics Ltd
Implementing the vertical reference on the Saint-Brieuc Windfarm door van Van Oord
Silas 3D System door van Stema Systems bv

Locatie: Sluisgebouw Kallo, Beveren
Wanneer:

Locatie: Royal Boskalis Westminster nv, Papendrecht
Wanneer:

Locatie: Mercator museum, Sint-Niklaas
Wanneer:

Locatie: Ter Laak Orchideeën, Wateringen
Wanneer:

Locatie: TU Delft - Civiele Techniek en Geowetenschappen, Collegezaal E, Delft
Wanneer:

Locatie: Online, -
Wanneer:

Locatie: Online, -
Wanneer:

Locatie: Online, -
Wanneer:

Locatie: Online, -
Wanneer:

Locatie: Online, -
Wanneer:

Locatie: Online, -
Wanneer:

Locatie: KIVI, Den Haag
Wanneer:

Locatie: Batavialand, Lelystad
Wanneer:

Locatie: Teylers Museum, Haarlem
Wanneer:
GNSS-spectrum monitoring & jammer detectie door van Agentschap Telecom
Overzicht GNSS spoofing en detectiemethoden door van Dienst der Hydrografie
Jamming Detection door van Forsberg Services
Practical experience with and countermeasures for GNSS jamming and spoofing door van Septentrio
E-positioning. A new way to enhance INS navigation in a GNSS denied environment to be safe accurate, resilient and cyber-secured door van iXBlue bv

Locatie: RAI, Amsterdam
Wanneer:

Locatie: Jan de Nul nv, Hofstede-Aalst
Wanneer:

Locatie: TU Delft - Civiele Techniek en Geowetenschappen, Collegezaal E, Delft
Wanneer:
Fit-for-Purpose GNSS toepassingen door Kadaster International door van Kadaster
Boeren Meten Water door van Acacia
GNSS en Aerial Drone Surveys door van Terra Drone
Mosaic door van Septentrio
Slimmer werken met een Universele RTK GNSS Ontvanger door van Marxact
Geautomatiseerde geomonitoring met goedkope GNSS-sensoren door Jürgen Alberding van Alberding GmbH
Crowd sourced Bathymetry door van Dienst der Hydrografie

Locatie: KIVI, Den Haag
Wanneer:
Leidend of dienend door van NHL Stenden / Maritiem Instituut Willem Barentsz
Hoe kan de kwaliteit van bathymetrische data vastgesteld worden? door van Dienst der Hydrografie

Locatie: Royal Boskalis Westminster nv, Papendrecht
Wanneer:
Determining bottom type based on multispectral backscatter data door van TU Delft
Innovations in Data Processing through Machine Learning door van Teledyne CARIS EMEA
Virtual Reality en Augmented Reality door van Royal Boskalis Westminster nv

Locatie: Rotterdam Ahoy, Rotterdam
Wanneer:

Locatie: Delta Marking, Lijnden
Wanneer:

Locatie: RAI Amsterdam - Hal 3 “Conferentiegebied”, Amsterdam
Wanneer:
Visserij en bodemgerelateerde obstakels op de Noordzee door van Society for Nautical Archeological Projects (SNAP)
Het proces van een kabelreparatie project door van ECE Offshore
Hydrografische ondersteuning bij installatie en onderhoud van windmolenparken: een oplossing door van Periplus Group
Erosie bescherming: onderhoud en meer door van Jan de Nul nv

Locatie: iXBlue bv, Haarlem
Wanneer:

Locatie: Havenhuis, Antwerpen
Wanneer:
Opening door de dagvoorzitter door van Ghent University
Help uzelf! Zijn de open online data van de Dienst der Hydrografie een handige voorziening voor ons allen of een tool voor de gevorderde geoinformaticus? door van Dienst der Hydrografie
EMODnet bathymetrie: een geharmoniseerd digitaal dieptemodel van Europese zeeën. door van Vlaamse Hydrografie - MDK afdeling Kust
Full-Scale Measurements to assess Squat and Vertical Motions in Exposed Shallow Water. Focus on Keel Clearance door van Flanders Hydraulics Research
Integrated seabed mapping for management and industry: from 2d maps to 3d voxels to 4d evolution over time door van Royal Belgian Institute of Natural Sciences. Operational Directorate Natural Environment (OD Nature)

Locatie: Royal Boskalis Westminster nv, Papendrecht
Wanneer:

Locatie: KIVI, Den Haag
Wanneer:
Inertial navigation systems & Mobile terrestrial laser systems door van Royal Boskalis Westminster nv
Speciale toepassing van stemmen in een zaal en webinars door van FlyeFish
IFHS, de huidige en toekomstige doelen en doelstellingen door van International Federation of Hydrographic Societies
Multibeam backscatter kalibratie door van Fugro nv
Pozyx, nauwkeurige positionering door van Van Oord
Ondiepste punt bepaling en het in beeld brengen van de waterkolom door van RWS CIV
Resultaten van de discussie over de interactie tussen HSB en IFHS door van Royal Boskalis Westminster nv

Locatie: STC Wilhelminakade, Rotterdam
Wanneer:

Locatie: De Delft Museum, Rotterdam
Wanneer:

Locatie: Teylers Museum, Haarlem
Wanneer:
Interferentie en spoofing tegenmaatregelen in Septentrio ontvangers door van Septentrio
Galileo Navigation Message Authentication door van ESA
Ontvangst door van Dienst der Hydrografie
Introductie radio interferentie door van NLR
Authenticatie oplossingen door van Fugro nv
Detecteren en elimineren van GNSS interferentiesignalen met de NovAtel OEM7 interferentie toolkit door van NovAtel Inc.

Locatie: VLIZ, Oostende
Wanneer:
4D overstromings -analyse en visualisatie tool door van Vakgroep geografie/geomatica, Universiteit Gent
Het meten van kustweerbaarheid met strandhoogtemonitoring door van Baars-CIPRO bv
Kustlijnzorg in Nederland en Kustgenese II door van RWS CIV
De zachte zeeweering door van Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout (Flanders Hydraulics Research), Vlaamse Overheid.
Hydrografisch onderzoek: een zaak van voortschrijdend inzicht! door Carlos Van Cauwenberghe van ex vice-voorzitter van de HSB

Locatie: Waternet, Amsterdam
Wanneer:
Onshore - de nieuwste ontwikkelingen in regionale wateren door van Hussem Consultancy
Offshore - Kijkje in de keuken van de Dienst der Hydrografie, Koninklijke Marine door Marc van der Donck van Dienst der Hydrografie
Laseraltimetrie veelbelovend voor meten waterbodemdiepte in sloten door Edwin ten Hennepe van Waternet
Sediment uit balans - sedimenthuishouding in Nederland door van Hoogheemraadschap van Rijnland

Locatie: World Forum, Den Haag
Wanneer:
Data: analyse, presentatie en management door van ESRI
Data: acquisitie en verwerking door van QPS bv
AUV's door onbekend van SAAB
Een uitgestippelde koers richting autonome scheepvaart door van TU Delft
AUV Risico management en toekomstige AUV ontwikkelingen door van Kongsberg Maritime Holland bv

Locatie: KIVI, Den Haag
Wanneer:
De IJsselkogge (1) door van Baars-CIPRO bv
De IJsselkogge (2) door van Delta Marking
Wrakken in perspectief door van Periplus Group
Internationale maritieme grenzen door van Dienst der Hydrografie
Laserkalibratie door Marjolijn Adolfs van NHL Stenden / Maritiem Instituut Willem Barentsz
Extra Detecties door van NHL Stenden / Maritiem Instituut Willem Barentsz
USB in gebruik bij Fehmarn Tunnel door van NHL Stenden / Maritiem Instituut Willem Barentsz

Locatie: Royal Boskalis Westminster nv, Papendrecht
Wanneer:
Duurzaam Waterbodembeheer - Slibvaren door van Groningen Seaports
Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib door van Flanders Hydraulics Research
Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van objecten - een overzicht door van Stema Systems bv
Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind door van Havenbedrijf Rotterdam nv, Afd. Informatiebeheer Infrastructuur

Locatie: Mercator museum, Sint-Niklaas
Wanneer:
Studie van de verplaatsing van de vaargeul rond de middelplaat aan de hand van oude Scheldekaarten door Kapt. A. Annaert
Het belang van hydrografische peilingen bij de opvolging en evaluatie van de plaat-randstortingen in de Westerschelde door van Flanders Hydraulic Research
Presentatie nieuwe website HSB door

Locatie: RAI, Amsterdam
Wanneer:
Software voor survey en engineering op zee door van EIVA a/s
Software voor de Hydrografische oceaan door van Teledyne CARIS EMEA
Hydrografische and marine software oplossingen door van QPS bv
Ontwikkelingen in maritieme software door van Fugro nv
Innovatief hydrografisch data-beheer: nu en in de toekomst door van IntellinQ

Locatie: ss Hydrograaf, Rotterdam
Wanneer:
Demonstratie van de mogelijkheden van GeolinQ software door van IntellinQ
Ondiepe survey: 1 week op de Vlietlanden - deel 1 door van Fugro nv
Ondiepe survey: 1 week op de Vlietlanden - deel 2 door van Teledyne CARIS EMEA
Inclinocam en 3Direct door van Fugro nv