Welcome at Hydrographic Society Benelux

The society for everyone who works, follows an education or is interessed in Hydrography and related subjects.

 


The HSB organises on a regular basis interesting workshops for her members and other people who are interested. Here is some information about the next workshop.

Subject:
Workshop Historische Kaarten.

When:
Friday, March 27, 2015 from 1:00 PM to 5:00 PM
Where:
Historische Scheepswerf Rotterdams Welvaren
Schiehaven 15
3024 EC Rotterdam
Netherlands
Details

Programma:

 

13:15 Ontvangst

 

13:30 Welkom door Henk van der Kaaij (dagvoorzitter).

 

13:40 Presentatie Dr. Ir. Roel Nicolai, Shell technologiecentrum.

“De raadselachtige oorsprong van de zeekaart”

 

14:10 Presentatie Prof. Dr. Ir. Alain De Wulf, Universiteit van Gent

“Enquete 2015 naar behoefte aan hydrografisch geschoold personeel”.

 

14:40 Koffiepauze

 

15:00 Prijsuitreiking beste afstudeerverslag 2014 rond een hydrografisch thema.

 

15:15 Presentatie Educational Fund

 

15:45 ALV (zie de aparte agenda hieronder)

 

17:00 Afsluiting en Receptie


De workshop wordt gehouden bij:

Stichting Historisch Schip 'De Delft' Schiehaven 15 3024 EC Rotterdam

Zie http://partycentrumhetboegbeeld.nl voor de bereikbaarheid van de locatie.

 

 

I. Workshop van de Hydrographic Society Benelux:

 

De raadselachtige oorsprong van de zeekaart
Het plotselinge verschijnen in de tweede helft van de dertiende eeuw van zeekaarten van het Middellandse Zeegebied, de zgn. portolaankaarten, is één van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de cartografie. Deze kaarten zijn opmerkelijk nauwkeurig zijn en het kaartbeeld vertoont een grote overeenkomst met de drie eeuwen later geïntroduceerde Mercatorprojectie.

Recent geodetisch-statistisch onderzoek heeft aangetoond dat deze kaarten te geavanceerd zijn voor de Middeleeuwen en dat de oorsprong ruim daarvóór moet liggen. Wanneer en door wie ze oorspronkelijk gemaakt zijn is nu zelfs een groter raadsel dan ooit tevoren.

 

Enquete 2015 naar behoefte aan hydrografisch geschoold personeel

Januari-Februari 2015 is in vervolg op de in 2009 gehouden enquete naar hydrografisch geschoold personeel een nieuwe enquete gehouden, ter actualisatie van de door in de Benelux gesitueerde bedrijven aangegeven behoefte.

 

II. Algemene ledenvergadering

De agenda voor de vergadering luidt als volgt (vergaderstukken zijn aan de leden toegezonden):

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen ALV 19 maart 2014
 4. Jaarverslag van de voorzitter en secretaris
 5. Verslag Werkgroepen
 6. Verslag commissie Educational Fund en benoeming leden commissie EF
 7. Financieel jaarverslag 2014 van de penningmeester
 8. Verslag kascommissie 2014 / Benoeming kascommissie 2015
 9. Nieuwe initiatieven
 10. Begroting 2015
 11. Samenstelling Bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Wij hopen u genoemde vrijdag 27 maart 2015  in Rotterdam te mogen verwelkomen.

 


 

 


 

One of the presentations of a recent workshop: Workshop GPS, Glonass, Beidou en Galileo: Nieuwe ontwikkelingen, 12 december 2014

 

Inverted heading calibration from Hydrographic Society Benelux

 

Become a member?

Not a member yet from the Hydrographic Society?
Apply here for a membership.

Advertisements

Facebook

Twitter