Workshops

Widen, improve and spread knowledge of hydrography and maintain relations between persons, companies and institutions.

Educational Fund

Stimulate hydrographical knowledge, by presenting an award for the best thesis and by supporting educational institutions.

Corporate members

Corporate members are entitled to all kind of extras, e.g. 2 subscriptions to Hydro International and a platform to introduce themselves.

Nieuws

27 May

Uitnodiging 4-delige Webinar-reeks ‘Verduurzaming in de baggersector’

Platform Baggernet – 1 juni t/m 1 juli 2021 – online (via Microsoft Teams)

 

Het kabinet wil jaarlijks 300 miljoen euro vrijmaken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens het Klimaatakkoord moet deze uitstoot in 2050 met 95% gedaald zijn t.o.v. 1990. Zandwinnen en baggeren zorgen samen voor één van de grotere materiaalstromen die in dit kader worden beschouwd. Hoe pakken we deze processen zo efficiënt mogelijk aan en hoe zorgen we voor duurzame keuzes in de bagger- en zandwinsector?

 

In een reeks van vier Webinars volgen we hoe de baggersector werkt aan verduurzaming. De gehele keten komt aan bod:

  • van de vraag óf er gebaggerd moet worden
  • via de vraag hóe baggeren en zandwinnen op de meest duurzame manier kan
  • naar de vraag wáár de bagger duurzaam toegepast of naartoe getransporteerd kan worden.

 

Platform Baggernet heet u digitaal van harte welkom om hierover van gedachten te wisselen op (zie de bijlage voor meer informatie):

  • Dinsdag 1 juni van 15.00 - 16.30 uur: Verduurzaming in de baggersector – kansen en belemmeringen *
  • Donderdag 24 juni van 15.00 - 16.30 uur: Innovaties in de kustlijnzorg – De Zandwindmolen **
  • Vrijdag 25 juni van 11.00 - 12.30 uur: Duurzaam baggermaterieel & biobrandstoffen **
  • Donderdag 1 juli van 11.00 - 12.30 uur: ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’ **

 

* Aanmelden voor het webinar op 1 juni gaat via deze link naar Symposium Bodem Breed. U betaalt voor dit webinar een entreeprijs, waarmee u ook toegang krijgt tot andere onderdelen van het symposium Bodem Breed, waaronder verschillende sessies over PFAS.

 

** De webinars op 24 en 25 juni en 1 juli organiseert Platform Baggernet volledig in eigen beheer. Deze zijn kosteloos bij te wonen. U kunt zich hier aanmelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Monique Kielliger

Secretariaat Baggernet

11 Nov 2020

Aankondiging FIG e-Working Week 2021

Join the FIG e-Working Week!

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de FIG Working Week 2021 een virtuele conferentie zal zijn voor alle landmeters en spatial professionals over de hele wereld.


Met de huidige COVID-19-ontwikkelingen zijn we gedwongen om andere manieren te verkennen om samen te komen en andere manieren te vinden om vergaderingen te organiseren: we hebben nu de beslissing genomen dat de Werkweek 2021 een e-Werkweek wordt, met andere woorden een virtuele conferentie.

We beloven dat FIG e-Working Week 2021:

- zal inspireren en verbinden

- een wereldwijd evenement zal zijn

- zal zorgeb voor een aantrekkelijk virtueel programma

- kwalitatief goede sessies brengen

- mogelijkheid bieden om kennis uit te wisselen

- mogelijkheid bieden om te netwerken en te socializen door verschillende professionele groepen bij elkaar te brengen

Het thema voor FIG Werkweek 2021 zal hetzelfde zijn als voor de Werkweek van dit jaar:

Slimme landmeters voor land- en waterbeheer

Uitdagingen in een nieuwe realiteit

met als aanvulling om ook stil te staan ​​bij de impact van COVID-19 op ons vak. Tijdens de FIG Working Week 2021 willen we naast de subthema's Smart Surveyors, Integrated Land and Water Management en Ten Years to Achieve the SDG's, focussen op de surveyor en de uitdagingen die ze hebben in een onstabiele, onzekere, onvoorspelbare wereld en met welke technologie, methoden en procedures worden ze geconfronteerd met deze nieuwe ontwikkelingen. Hoe passen landmeters zich aan deze onverwachte omstandigheden aan en wat hebben we tot nu toe geleerd van deze uitdagingen?

Met Smart Surveyor voor Land- en Waterbeheer staan ​​we stil bij de kennis van de Nederlanders. Ruim 200 jaar ervaring met karteren en meer dan 100 jaar ruilverkaveling, kartering en landmeten zijn in Nederland bijna basisactiviteiten ter ondersteuning van het beheer van land en water. Behalve dat het bekend staat om zijn tulpen, windmolens en klompen, is Nederland met zijn bijna 42.000 vierkante kilometer een van de meest onderzochte gebieden ter wereld. Elke vierkante meter wordt in kaart gebracht, geregistreerd en gedocumenteerd en het moet, omdat het dichtbevolkt is, meer dan 55% van het totale land onder zeeniveau liggen en de tweede exporteur van landbouwgoederen ter wereld zijn.

Stay tuned...19 May 2020

Update over komende workshops

Gewaardeerd HSB-lid,

Allereerst hoopt het bestuur dat iedereen van ons gezond is (en blijft!) van lijf en leden en dat het Corona-virus niet heeft toegeslagen in familiekring en/of kennissenkring.

De huidige en nog van kracht blijvende regels m.b.t. tot COVID-19 o.a. ‘social distancing’, de onzekerheid hoelang dit nodig blijft en het besef dat veel van onze vaste deelnemers aan de HSB-bijeenkomsten tot een risicogroep behoren, maken het moeilijk om een duidelijke planning te maken voor een ALV/Workshop. Waar we twee maanden geleden nog hoopvol aan eind juni - rond World Hydrography Day - dachten om met een ALV en workshop de periode voor de vakantieperiode te kunnen afsluiten, staan de zaken er nu anders voor.


Het bestuur heeft unaniem besloten, om gezien bovenstaande, dat voorafgaand aan de komende vakantie periode geen ALV/ Workshop meer wordt gepland en dat we de vinger aan de pols blijven houden of de situatie na het zomerreces het wel mogelijk gaat maken om een HSB-bijeenkomst te plannen.

We leven in een ongewisse situatie en planning hangt vooral af van de verdere ontwikkelingen van de corona infectie in Nederland en België en de te nemen besluiten van de overheden gedurende de komende maanden en ook onze eigen verantwoordelijkheid t.o.v. onze leden. Wij zullen u tijdig informeren over de planning na de vakantie periode.


Een bestuurslid opperde het volgende idee: “nodig de leden uit om een kort algemeen (anoniem) verslagje  te maken van hoe het gaat in deze COVID-19 tijd met werk en algemeen. Laten we dat samenvoegen tot een document en het distribueren. Doel is het samen-gevoel te versterken en het geeft een beeld hoe we beïnvloed worden door de situatie”. Kortom, pak de “pen” en geef gestalte aan dit idee.

Het bestuur wenst u allen de komende maanden een goede gezondheid toe!  Houdt u allen haaks en zorg dat u uit de ziekenboeg blijft!

 

Met vriendelijke groet,

Leeke van der Poel

Voorzitter Hydrographic Society Benelux
17 Mar 2020

ALV en Workshop uitgesteld ivm COVID-19

ALV VAN DE HSB UITGESTELD

Gewaardeerd HSB-lid,

Het zal u niet verbazen: in overeenstemming met de adviezen van het RIVM wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV), die gepland stond op 3 april 2020, uitgesteld. Uiteraard wordt de workshop en de presentatie van eindwerkstukken van studenten, traditioneel voorafgaand aan de ALV ook uitgesteld.

Een nieuwe datum voor de ALV hangt af van een aantal factoren, waarvan het verloop van de COVID-19 virusinfectie en maatregelen van de overheid wel de belangrijkste zijn.

Het Corona-virus verstoord de planning van veel zaken zoals van boekingsmogelijkheden van vergaderlocaties maar ook van andere evenementen zoals de FIG-“working week” in Amsterdam (10-14 mei 2020). Als bestuur vinden we het ook belangrijk dat genomineerde studenten op tijd hun eindwerkstuk kunnen presenteren en dat de winnaar kandidaat kan zijn voor IFHS student award.

Het bestuur richt zich vooralsnog op een workshop en ALV eind mei 2020 bij het KIVI in Den Haag.

U zult tijdig op de hoogte worden gesteld van de nadere gegevens.

Het spreekt voor zich dat de HSB zich zal conformeren aan de adviezen van het RIVM , waarbij een extra veiligheidsmarge zal worden genomen voor uw en andermans gezondheid.

Leeke van der Poel

Voorzitter Hydrographic Society Benelux

7 Feb 2020

Aankondiging Hydro20

De volgende Hydro conferentie wordt georganiseerd door onze Franse zustervereniging AFHy. De Hydro20 zal gehouden worden van 8 t/m 10 december 2020 in Monaco.


1 Nov 2019

SMARTSEA workshop, 8 november in Utrecht

Workshop SMARTSEA: resultaten van zandgolven als inspiratie voor de huidige praktijk en toekomstig onderzoek. In een interactieve setting worden de hoogtepunten van dit NWO-onderzoeksproject gepresenteerd en besproken.

SMARTSEA gaat over de modellering, data-analyse en risicogebaseerde interpretatie van zandgolfdynamiek. Ons doel is om de resultaten te koppelen aan de huidige technische praktijk en gezamenlijke ideeën te ontwikkelen voor toekomstig onderzoek.

De workshop staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in morfodynamica van de zeebodem.

  • Datum: vrijdag 8 november 2019
  • Tijd: 12:00 - 16:00
  • Plaats: Utrecht, Nederland (exacte locatie en programma volgen)

Stuur een e-mail naar p.c.roos+SMARTSEA@utwente.nl om u in te schrijven.


6 Sep 2019

Winnaars IFHS Student Award voor 2018 en 2019 bekendgemaakt

Vorige maand, in de aanloop naar World Hydrography Day (WHD) 2019, heeft de International Federation of Hydrographic Societies (IFHS) de winnaars bekendgemaakt van haar prestigieuze Student Award voor 2018 en 2019.

Nieuw benoemde voorzitter, Eric Langlois, presenteerde Hamza Mazih en Christopher Haddon hun £ 1500 (GBP) prijzen en herdenkingsbewijzen tijdens een avondceremonie in Marseille, Frankrijk, op maandag 17 juni.

Hamza, die werd genomineerd door de Francophone Hydrographic Society (AFHy), won de prijs van 2018 voor zijn paper getiteld Implementation of a protocol for acquisition and processing of strapdown gravity data from airborne inertial navigation system to compute geoid models in coastal areas. Hamza, die afgelopen herfst afstudeerde aan de MSc Hydrografie aan ENSTA Bretagne in Frankrijk, is nu in dienst bij Fugro.

Het bekroonde papier van Christopher van 2019 gaf Insights into embayment-scale sediment dynamics using MBES multispectral backscatter at Perranporth, UK. Genomineerd door The Hydrographic Society UK, ontving Chris de eer slechts enkele dagen na het voltooien van zijn BSc (Hons) Ocean Exploration & Surveying aan de University of Plymouth, UK. Hij gaat de komende weken bij MMT aan de slag.

Eerder op dezelfde dag presenteerden Hamza en Chris hun onderzoek aan een internationaal publiek dat een eendaagse hydrografie-workshop bijwoonde die deel uitmaakte van de wereldberoemde Oceans 19-conferentie in Marseille. Het workshopprogramma behandelde ook actuele kwesties zoals enquêtestandaarden, crowdsourced bathymetry, data rescue, capaciteitsopbouw, hydrografisch onderwijs en individuele certificering.


6 Sep 2019

IHO-conferentie april 2020

Geacht bedrijfslid,

Van 21-24 april 2020 vindt in Monaco een IHO-conferentie plaats waarbij o.a. delegaties van alle lidstaten en waarnemers van diverse aanpalende organisaties aanwezig zullen zijn.

In het conferentie gebouw wordt aan de industrie gelegenheid gegeven om zich te presenteren met een stand.

Voor nadere gegevens verwijs ik u naar de bijlage van de International Hydrographic Organisation (IHO): IHO Exhibitor Info

6 Sep 2019

Uitnodiging: SIKB Jaarcongres 2019

+31 Even Nederland bellen......, dat is het thema voor het SIKB jaarcongres 2019. Onder leiding van SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt op 26 september over de kennis en kunde van het Nederlandse bodem- en ondergrondbeheer en de archeologie, in (inter)nationaal verband, gediscussieerd. Wat kan men elders in de wereld van onze aanpak leren, en wat kunnen wij van elders leren? De ambitie is er:
‘+31 - Even Nederland bellen’. Met sprekers als Marck Haerkens die inspiratie biedt vanuit de luchtvaart en Ad van Wijk die een blik werpt op het (ondergrondse) energielandschap in 2031. Met debatten tussen bijvoorbeeld lector John van den Hof en hoogleraar Daan Raemaekers over de kennis en competenties die in 2031 van de bodem- en archeologieprofessionals worden gevraagd. Met zestien verschillende parallelsessies. Met een Blunder- en Glunderbak en een afsluitende borrel aan de SIKBar: wat is uw visie op 2031?

Klik hier voor het programmaboekje met meer informatie over het congres en de deelsessies. U kunt zich hier aanmelden.

We ontmoeten u heel graag op donderdag 26 september in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.


3 Aug 2019

Verslag Workshop "GNSS voor nieuwe precisie toepassingen"

Op vrijdag 14 juni 2019 werd het Symposium GNSS voor nieuwe precisie toepassingen georganiseerd op de Technische Universiteit in Delft. Zo’n 110 geïnteresseerden bezochten het evenement dat werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Geo-Informatie Nederland (GIN) en de Hydrographic Society Benelux (HSB).


Bijna alles wat men doet is plaats gerelateerd en GNSS helpen ons om te bepalen waar dat dan is. Precisie en betrouwbaarheid zijn daarbij steeds meer gewenst. Nieuwe hardware en software ontwikkelingen voor massamarkten maken hierin steeds meer mogelijk: kleine en betaalbare, maar toch ook geavanceerde GNSS chips en antennes, die nagenoeg dezelfde waarnemingen en kwaliteit bieden als geodetische GNSS ontvangers, maken een massale inzet voor nieuwe applicaties mogelijk. Zeven sprekers van verschillende disciplines gingen tijdens het symposium hierop in.

Klein maar fijn

Als eerste sprak Chris Lowet, Product Manager bij Septentrio NV te Leuven, Belgi
ë over de nieuw ontwikkelde GNSS-module voor massatoepassingen, genaamd “Mosaic”. Deze module kan ondanks zijn kleine formaat (3x3 cm) en weinig stroomverbruik alle beschikbare GNSS signalen benutten en tot een centimeter nauwkeurige positiebepaling komen. De “Mosaic” kan onder andere toegepast worden in zelfsturende robots en auto’s, drones en landbouwmachines. De module onderscheidt zich op de markt door ook bij veel obstakels nog goed te  werken en de anti-interferentie en -jamming technologie waar Septentrio bekend om staat. Presentatie

Nieuwe speler op de RTK markt
De tweede spreker, Tommy van der Heijden, oprichter van MarXact, presenteerde de UNI-GR1 universele RTK GNSS ontvanger. Deze ontvanger wordt in Nederland geassembleerd en ondersteunt alle moderne GNSS signalen. Het GNSS board komt van de Chinese leverancier Unicore. Met behulp van UNI-Cloud, UNI-RTK premium en diverse API’s is dit een kant en klare, open ontvanger die met zeer veel software pakketten communiceert. Presentatie

Geomonitoring automatisch en betaalbaar

Jürgen Alberding, directeur van Alberding GmbH uit Wildau in Duitsland nam het publiek mee naar de nieuwe wereld van geautomatiseerde geomonitoring. Alberding biedt op maat gesneden services aan voor deformatiemetingen van o.a. bodem en kunstwerken. Onderdelen zijn Web-based server software en geïntegreerde GNSS en telemetrie sensoren. De GNSS sensoren zijn “low-cost” modules, die zowel code als fase waarnemingen kunnen verzamelen. Presentatie

“Crowd Sourced Bathymetrie”

Na de koffiepauze pakte
Chef der Hydrografie en Kapitein ter Zee Marc van der Donck van het Ministerie van Defensie de draad kordaat op. Hij liet de aanwezigen zien dat de zeebodem overduidelijk het slechtst gekarteerde deel van de aarde is. Opvallend is dat dit vooral geldt voor de ondiepere gebieden op zee. Onder de slogan “Map the Gaps” is een campagne gelanceerd om de gaten in de zeekaarten te dichten. Door samenwerking en het delen van data van veel andere partijen die dieptemetingen op zee uitvoeren, zoals onder andere survey bedrijven, vissersschepen en cruise schepen, wil men het meetproces versnellen. Presentatie

GNSS op maat in ontwikkelingslanden
De vijfde spreker, Ernst Peter Oosterbroek, Senior Adviseur Land Administratie van Kadaster International, sprak over de noodzaak van goede landregistratie in arme landen. Zekerheid van eigendom is een basisvoorwaarde voor een groeiende economie. In verschillende landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië helpt Kadaster Internationaal bij projecten voor inwinning en registratie van eigendom. Een combinatie van luchtfoto’s en betaalbare GNSS maakt dit mogelijk. 
Presentatie

Boeren meten Water

Een heel andere inzet van nieuwe GNSS werd voorgesteld door
Jouke Velstra, directeur Acacia Water BV, te Gouda. Acacia Water streeft er samen met LTO Noord, waterschappen, provincies en boeren naar om een gezamenlijk meetnet voor oppervlaktewater en grond- en bodemwater te realiseren.
Verzilting langs de kust is, mede door bodemdaling, zeespiegelstijging en perioden van grote droogte, een steeds groter probleem in de landbouw. Boeren en waterschappen dienen hierin samen te werken en een uitgebreid meetnet is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen. 
Presentatie

Gebruik van GNSS in Drones

Tenslotte gaf
Pieter Franken van Terradrone Europe (voorheen Skeye BV) een voordracht over het belang van GNSS bij de wereldwijde inzet van drones voor metingen en inspecties. Toepassingen van GNSS variëren van het automatisch vliegen van vliegpatronen, inmeten van pas- en controlepunten, exacte plaatsbepaling van opnames tot het vervangen van dure IMU apparatuur (traagheidsnavigatie). Pieter benadrukte dat alleen een combinatie van techniek en geodetische kennis tot betrouwbare resultaten leidt. Presentatie

Na het symposium werden alle sprekers bedankt met een op de TU ontwikkelde Delftsblauwe stormparaplu en kon er worden nagepraat tijdens een door de verenigingen aangeboden borrel.

Het symposium werd georganiseerd namens de Werkgroep VPN GIN/NIN  door:

Sandra Verhagen, TU Delft ; Hans Visser, Fugro ; Lennard Huisman, GRC / Geopinie ;
Jean-Paul Henry, 06-GPS