Workshops

Widen, improve and spread knowledge of hydrography and maintain relations between persons, companies and institutions.

Educational Fund

Stimulate hydrographical knowledge, by presenting an award for the best thesis and by supporting educational institutions.

Corporate members

Corporate members are entitled to all kind of extras, e.g. 2 subscriptions to Hydro International and a platform to introduce themselves.

Nieuws

6 Sep

Winnaars IFHS Student Award voor 2018 en 2019 bekendgemaakt

Vorige maand, in de aanloop naar World Hydrography Day (WHD) 2019, heeft de International Federation of Hydrographic Societies (IFHS) de winnaars bekendgemaakt van haar prestigieuze Student Award voor 2018 en 2019.

Nieuw benoemde voorzitter, Eric Langlois, presenteerde Hamza Mazih en Christopher Haddon hun £ 1500 (GBP) prijzen en herdenkingsbewijzen tijdens een avondceremonie in Marseille, Frankrijk, op maandag 17 juni.

Hamza, die werd genomineerd door de Francophone Hydrographic Society (AFHy), won de prijs van 2018 voor zijn paper getiteld Implementation of a protocol for acquisition and processing of strapdown gravity data from airborne inertial navigation system to compute geoid models in coastal areas. Hamza, die afgelopen herfst afstudeerde aan de MSc Hydrografie aan ENSTA Bretagne in Frankrijk, is nu in dienst bij Fugro.

Het bekroonde papier van Christopher van 2019 gaf Insights into embayment-scale sediment dynamics using MBES multispectral backscatter at Perranporth, UK. Genomineerd door The Hydrographic Society UK, ontving Chris de eer slechts enkele dagen na het voltooien van zijn BSc (Hons) Ocean Exploration & Surveying aan de University of Plymouth, UK. Hij gaat de komende weken bij MMT aan de slag.

Eerder op dezelfde dag presenteerden Hamza en Chris hun onderzoek aan een internationaal publiek dat een eendaagse hydrografie-workshop bijwoonde die deel uitmaakte van de wereldberoemde Oceans 19-conferentie in Marseille. Het workshopprogramma behandelde ook actuele kwesties zoals enquêtestandaarden, crowdsourced bathymetry, data rescue, capaciteitsopbouw, hydrografisch onderwijs en individuele certificering.


6 Sep

IHO-conferentie april 2020

Geacht bedrijfslid,

Van 21-24 april 2020 vindt in Monaco een IHO-conferentie plaats waarbij o.a. delegaties van alle lidstaten en waarnemers van diverse aanpalende organisaties aanwezig zullen zijn.

In het conferentie gebouw wordt aan de industrie gelegenheid gegeven om zich te presenteren met een stand.

Voor nadere gegevens verwijs ik u naar de bijlage van de International Hydrographic Organisation (IHO): IHO Exhibitor Info

6 Sep

Uitnodiging: SIKB Jaarcongres 2019

+31 Even Nederland bellen......, dat is het thema voor het SIKB jaarcongres 2019. Onder leiding van SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt op 26 september over de kennis en kunde van het Nederlandse bodem- en ondergrondbeheer en de archeologie, in (inter)nationaal verband, gediscussieerd. Wat kan men elders in de wereld van onze aanpak leren, en wat kunnen wij van elders leren? De ambitie is er:
‘+31 - Even Nederland bellen’. Met sprekers als Marck Haerkens die inspiratie biedt vanuit de luchtvaart en Ad van Wijk die een blik werpt op het (ondergrondse) energielandschap in 2031. Met debatten tussen bijvoorbeeld lector John van den Hof en hoogleraar Daan Raemaekers over de kennis en competenties die in 2031 van de bodem- en archeologieprofessionals worden gevraagd. Met zestien verschillende parallelsessies. Met een Blunder- en Glunderbak en een afsluitende borrel aan de SIKBar: wat is uw visie op 2031?

Klik hier voor het programmaboekje met meer informatie over het congres en de deelsessies. U kunt zich hier aanmelden.

We ontmoeten u heel graag op donderdag 26 september in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.


3 Aug

Verslag Workshop "GNSS voor nieuwe precisie toepassingen"

Op vrijdag 14 juni 2019 werd het Symposium GNSS voor nieuwe precisie toepassingen georganiseerd op de Technische Universiteit in Delft. Zo’n 110 geïnteresseerden bezochten het evenement dat werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Geo-Informatie Nederland (GIN) en de Hydrographic Society Benelux (HSB).


Bijna alles wat men doet is plaats gerelateerd en GNSS helpen ons om te bepalen waar dat dan is. Precisie en betrouwbaarheid zijn daarbij steeds meer gewenst. Nieuwe hardware en software ontwikkelingen voor massamarkten maken hierin steeds meer mogelijk: kleine en betaalbare, maar toch ook geavanceerde GNSS chips en antennes, die nagenoeg dezelfde waarnemingen en kwaliteit bieden als geodetische GNSS ontvangers, maken een massale inzet voor nieuwe applicaties mogelijk. Zeven sprekers van verschillende disciplines gingen tijdens het symposium hierop in.

Klein maar fijn

Als eerste sprak Chris Lowet, Product Manager bij Septentrio NV te Leuven, Belgi
ë over de nieuw ontwikkelde GNSS-module voor massatoepassingen, genaamd “Mosaic”. Deze module kan ondanks zijn kleine formaat (3x3 cm) en weinig stroomverbruik alle beschikbare GNSS signalen benutten en tot een centimeter nauwkeurige positiebepaling komen. De “Mosaic” kan onder andere toegepast worden in zelfsturende robots en auto’s, drones en landbouwmachines. De module onderscheidt zich op de markt door ook bij veel obstakels nog goed te  werken en de anti-interferentie en -jamming technologie waar Septentrio bekend om staat. Presentatie

Nieuwe speler op de RTK markt
De tweede spreker, Tommy van der Heijden, oprichter van MarXact, presenteerde de UNI-GR1 universele RTK GNSS ontvanger. Deze ontvanger wordt in Nederland geassembleerd en ondersteunt alle moderne GNSS signalen. Het GNSS board komt van de Chinese leverancier Unicore. Met behulp van UNI-Cloud, UNI-RTK premium en diverse API’s is dit een kant en klare, open ontvanger die met zeer veel software pakketten communiceert. Presentatie

Geomonitoring automatisch en betaalbaar

Jürgen Alberding, directeur van Alberding GmbH uit Wildau in Duitsland nam het publiek mee naar de nieuwe wereld van geautomatiseerde geomonitoring. Alberding biedt op maat gesneden services aan voor deformatiemetingen van o.a. bodem en kunstwerken. Onderdelen zijn Web-based server software en geïntegreerde GNSS en telemetrie sensoren. De GNSS sensoren zijn “low-cost” modules, die zowel code als fase waarnemingen kunnen verzamelen. Presentatie

“Crowd Sourced Bathymetrie”

Na de koffiepauze pakte
Chef der Hydrografie en Kapitein ter Zee Marc van der Donck van het Ministerie van Defensie de draad kordaat op. Hij liet de aanwezigen zien dat de zeebodem overduidelijk het slechtst gekarteerde deel van de aarde is. Opvallend is dat dit vooral geldt voor de ondiepere gebieden op zee. Onder de slogan “Map the Gaps” is een campagne gelanceerd om de gaten in de zeekaarten te dichten. Door samenwerking en het delen van data van veel andere partijen die dieptemetingen op zee uitvoeren, zoals onder andere survey bedrijven, vissersschepen en cruise schepen, wil men het meetproces versnellen. Presentatie

GNSS op maat in ontwikkelingslanden
De vijfde spreker, Ernst Peter Oosterbroek, Senior Adviseur Land Administratie van Kadaster International, sprak over de noodzaak van goede landregistratie in arme landen. Zekerheid van eigendom is een basisvoorwaarde voor een groeiende economie. In verschillende landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië helpt Kadaster Internationaal bij projecten voor inwinning en registratie van eigendom. Een combinatie van luchtfoto’s en betaalbare GNSS maakt dit mogelijk. 
Presentatie

Boeren meten Water

Een heel andere inzet van nieuwe GNSS werd voorgesteld door
Jouke Velstra, directeur Acacia Water BV, te Gouda. Acacia Water streeft er samen met LTO Noord, waterschappen, provincies en boeren naar om een gezamenlijk meetnet voor oppervlaktewater en grond- en bodemwater te realiseren.
Verzilting langs de kust is, mede door bodemdaling, zeespiegelstijging en perioden van grote droogte, een steeds groter probleem in de landbouw. Boeren en waterschappen dienen hierin samen te werken en een uitgebreid meetnet is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen. 
Presentatie

Gebruik van GNSS in Drones

Tenslotte gaf
Pieter Franken van Terradrone Europe (voorheen Skeye BV) een voordracht over het belang van GNSS bij de wereldwijde inzet van drones voor metingen en inspecties. Toepassingen van GNSS variëren van het automatisch vliegen van vliegpatronen, inmeten van pas- en controlepunten, exacte plaatsbepaling van opnames tot het vervangen van dure IMU apparatuur (traagheidsnavigatie). Pieter benadrukte dat alleen een combinatie van techniek en geodetische kennis tot betrouwbare resultaten leidt. Presentatie

Na het symposium werden alle sprekers bedankt met een op de TU ontwikkelde Delftsblauwe stormparaplu en kon er worden nagepraat tijdens een door de verenigingen aangeboden borrel.

Het symposium werd georganiseerd namens de Werkgroep VPN GIN/NIN  door:

Sandra Verhagen, TU Delft ; Hans Visser, Fugro ; Lennard Huisman, GRC / Geopinie ;
Jean-Paul Henry, 06-GPS11 Jul

Nieuwe lay-out voor de home pagina

Vanaf nu zal hier regelmatig nieuws worden geplaatst en verslagen van onze workshops.

ADVERTORIAL

Marinestar L-band GNSS positioning

Marinestar delivers subscription based L-band corrections in G4+ mode up to 8 cm precise vertical and 4 cm horizontal accuracy (sigma=2) world-wide delivered by eight overlapping communication beams using over 100 reference station and redundant uplink infrastructure. GPS, Glonass, Beidou and Galileo constellations are available now.
www.fsp.support/marinestar

Fugro Satellite Positioning

Hydrografie als carriere

Hydrografie als carriere