ALV 2017 en workshop


Graag nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst bij de ingenieursvereniging KIVI NIRIA,

De middag bestaat uit twee delen, een programma van lezingen en de algemene ledenvergadering.

Er zijn uiteindelijk drie langere lezingen en drie korte presentaties van in 2016 afgestudeerde hydrografisch surveyors die zijn genomineerd voor de jaarlijks scriptieprijs. Na afloop wordt de winnaar bekend gemaakt.

Na de pauze is er een uur gepland voor de algemene ledenvergadering waarin het bestuur zich verantwoordt en de plannen voor de komende tijd uiteenzet. Leden hebben als gebruikelijk volop de gelegenheid om in te spreken en hun zienswijze uiteen te zetten.

De volgende stukken worden separaat aan u toegezonden:

  • Agenda van de Algemene ledenvergadering van 2017
  • Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2016, op dezelfde locatie
  • Notulen van de Bijzondere ledenvergadering van 9/12/2016, i.v.m. Hydro17
  • Jaarverslag van de voorzitter en secretaris
  • Financieel jaaroverzicht over 2016 (volgt na controle door de kascommissie)
  • Conceptbegroting voor 2017
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag van de Educational Fund-commissie

Inschrijven kan hier
Het programma is als volgt Let op, we beginnen scherp om 13:30 uur!

13:00-13:30 inloop en koffie
13:30 Opening dagvoorzitter
13:35-14:00 De Kamper kogge – Liselore Muis (Baars-CIPRO), Tara Beaujean (Delta Marking)
14:00-14:25 Wrakken in perspectief – Seger van den Brenk (Periplus)
14:25-14:50 Internationale grenzen – Thijs van Ligteringen (Hydrografische Dienst)
14:50-15:05 Laserkalibratie – Marjolijn Adolf
15:05-15:20 Extra Detections – Jo-anna Damstra
15:20-15:35 USB in gebruik bij Fehmarn Tunnel – Pepijn van Tol
15:35-15:45 Prijsuitreiking beste scriptie 2016 EF 15:45 pauze, thee/koffie
16:15-17:15 Algemene ledenvergadering.
17:15-18:00 borrel

We zien u graag over enkele dagen in Den Haag.

De volgende presentaties zijn gehouden:
De IJsselkogge (1) door van Baars-CIPRO bv
De IJsselkogge (2) door van Delta Marking
Wrakken in perspectief door van Periplus Group
Internationale maritieme grenzen door van Dienst der Hydrografie
Laserkalibratie door Marjolijn Adolfs van NHL Stenden / Maritiem Instituut Willem Barentsz
De workshop werd gehouden te:
KIVI
Prinsessegracht 23
2514 AP, Den Haag
Zuid-Holland
Nederland