Werkbijeenkomst "Webinar"


Aantal deelnemers: 1

Geachte leden van de HSB,

Op de ALV van 20 april jongstleden is er discussie gevoerd over het ondersteunen en of invulling geven aan “webinars”. Deze discussie heeft niet tot een eensluidende conclusie geleid binnen de beschikbare tijd, derhalve dit vervolg.De werkbijeenkomst is toegankelijk voor alle leden, ongeacht of zij aanwezig waren op de ALV.

Het doel van de werkbijeenkomst is het komen tot een advies en concreet plan aan het bestuur op het gebied van het publiceren van content onder verantwoordelijkheid van de HSB en/of de IFHS.

Om tot een plan en advies te komen zijn er per idee een aantal factoren die benoemd moeten worden:

  1. Inhoud/content - wat wordt er inhoudelijk geproduceerd.
  2. Doelgroep – voor wie is de gepubliceerde inhoud primair bedoeld.
  3. Publicatiemethode -  Webinar, Live Video stream of Video verslag.
  4. Publicatiedoel - Dient de publicatie een commercieel doel?
  5. Bijdrage aandrager - Waaruit bestaat de bijdrage van de aandrager van het idee om tot realisatie te komen.

Wij hopen ook u te kunnen verwelkomen op deze bijeenkomst, immers hoe meer aanwezigen met een goed idee, hoe groter de kans op succes.

De workshop werd gehouden te:
Royal Boskalis Westminster nv
Rosmolenweg 20
3356 LK, Papendrecht
Zuid-Holland
Nederland
Lijst van deelnemers:
Andrew Devlin